.H.

HIEROGLIFY (hasło w opracowaniu)
HIPOKINEZJA obniżenie czynności ruchowej polegające na uogólnionym albo ograniczonym spowolnieniu i zubożeniu ruchów, spowodowane uszkodzeniem ośrodków ruchowych mózgu lub dróg nerwowych. Patrz także patologia pisma. (ML)
HISTORIA PISMA (hasło w opracowaniu)