.Ł.

ŁĄCZENIA LITER wiązania.
ŁĄCZNIK (hasło w opracowaniu)