WERSJA 19.

(aktualizacja dnia 18 maja 2007 r.)

 

Zespół autorów

Małgorzata Andrzejkowicz (MA)

Dariusz Augustyniak (DA)

Emil Buduj (EB)

Alicja Czerederecka (AC)

Jerzy Dumański (JD)

Ewa Fabiańska (EF)

Antoni Feluś (AF)

Jerzy Frąszczak (JF)

Barbara Gawda (BG)

Aleksander Głazek (AG)

Ewa Gruza (GE)

Eugeniusz Grzechnik (EG)

Hubert Hładij (HH)

Jerzy Konieczny (JK)

Aurelia Kotarba-Pawłowicz (AKP)

Anna Koziczak (AK)

Marek Legień (ML)

Teresa Leśniak (TL)

Andrzej Łuszczuk (AŁ)

Szymon Matuszewski (SM)

Danuta Opińska (DO)

Mirosław Owoc (MO)

H. Piątek (HP)

Jerzy Pobocha (JP)

Maciej Szaszkiewicz (MS)

Janina Świderek (JŚ)

Genowefa Topolewska (GT)

Tadeusz Widła (TW)

Władysław Wójcik (WW)

Piotr Żebrowski (PŻ)

 

Redakcja naukowa:

Anna Koziczak, Mirosław Owoc

 

Redakcja techniczna:

Małgorzata Andrzejkowicz, Jacek Hebenstreit, Hubert Hładij, Mirosław Owoc

 

 

© Copyright by Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 

 

 

Idea Słownika Terminów Pismoznawczych narodziła się w roku 1984 jako wyraz świadomości, iż dyscyplinę podnosi do rangi nauki jej język. Pismoznawstwo polskie pozbawione było dotychczas słownika, który by pozwalał opisywać i przekazywać wiedzę pismoznawczą w sposób odpowiadający wymogom dyscypliny naukowej z końca XX wieku.
Słownik Terminów Pismoznawczych zdaje sprawę ze stanu polskiej literatury pismoznawczej, wspiera się na dorobku całego minionego stulecia, porządkuje ten dorobek i projektuje rozwiązania tam, gdzie jest to potrzebne. Istotnym składnikiem projektującym Słownika Terminów Pismoznawczych jest “Katalog graficznych cech pisma ręcznego” oraz “Katalog cech językowych” i “Katalog cech treściowych”. Wymienione trzy katalogi zostały opracowane jako rezultat sześciu “Jesiennych Szkół Empirycznych Badań Pisma Ręcznego” w latach 1984-1989.