.Ż.

ŻARGON ¶rodowiskowa odmiana języka narodowego, wytworzona przez jak±¶, zwykle zamknięt±, grupę społeczn±, zawodow± itp. (Słownik wyrazów obcych, red. Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 1184)